Política de Privacitat

ASSOCIACIÓ SOMRIU D’IBI amb CIF G42542662 amb domicili a CARRER XIXONA, 23 BAIX, ALACANT (IBI), CP 03440 és titular del lloc web WWW.ASSOCIACIOSOMRIU.COM i responsable del tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris suministren a través d’aquest lloc web. ASSOCIACIÓ SOMRIU D’IBI informa als seus usuaris d’aquests lloc web sobre la seua política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que pugen ser recaptats per la navegació i ús d’aquesta web. La finalitat d’aquest document és informar als usuaris sobre qué fem amb les vostres dades personals, com es recapten, per a qué s’utilitzen, els drets que els assisteixen, així com tota la informació necessària establerta per la normativa vigent. Si utilitza aquest lloc web, entenem que ha llegit i comprés la informació que s’exposa en relació amb el tractament de les vostres dades de caràcter personal. El nostre objectiu principal és tractar les dades personals d’una forma lícita, lleial i transparent.

Responsable de protecció de dades

ASSOCIACIÓ SOMRIU D’IBI amb CIF G42542662 es el responsable del tractament de les dades de caràcter personal. El delegat de protecció de dades és SYMTRA CONSULTORES Y FORMACIÓN SLU. Podeu contactar amb el delegat en DPD@SOLUCIONLOPD.NET.

 

Dades recaptades, finalitat i licitud

Les dades de caràcter personal tractades són les aportades pels usuaris a través del formularis disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per poder enviar-vos informació sobre els nostres productes/serveis, poder realitzar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l’estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d’aquest lloc web.  Les dites finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades arreplegades per la normativa vigent: per a la execució d’un contrat o la prestació d’un servei als usuatis, per al compliment d’obligacions legals, per l’interés legítim i amb el consentiment dels usuaris.

 

Dades recaptades per a la solicitud d’informació a través del formilari web

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d’informació tenen per finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El tractament de les dades en aquest cas concret està legitimat pel consentiment exprés que vosté ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

 

Operacions que es realitzen amb les dades personals.

Política de privacitat d’ASSOCIACIÓ SOMRIU D’IBI

Les dades de caràcter personal són registrades a través de la web i conservades en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament.

Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la deguda confidencialitat amb el tractament de les dades. El personal implicat en les operacions de tractament de dades. El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc…està capacitat per a això i està format i compromés amb la nostra política de protecció de dades.

 

Conservació de les dades.

Les dades de caràcter personal es conservaran el temps que siga necessari per poder atendre la finalitat o finalitats per a les que ho van ser. Per tant, mantindrem la vostra informació personal mentre existisca una relació contractual i/o comercial amb vosté o mentre vosté no exercisca el vostre dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seues dades.

En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap d’ús, mentre puga ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o puga derivar-se cap tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que dega ser atesa i per a la qual cosa siga necessària la seua recuperació.

 

Protecció dels menors

Aquesta pàgina web no està dirigida a usuaris menors d’edat. Si vosté és menor d’edat, per favor, no intenteu registrar-vos com a usuari. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem la dita informació el més aviat possible.

 

Destinataris de les seues dades

Informem als usuaris que les seues dades personals no seran comunicats a tercers, amb l’excepció de que la dita comunicació de dades estiga amparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació del servei o l’execució del contrat siga necessari comunicar les vostres dades a altres responsables com puguen ser altres empreses del grup, encarregades del tractament.

Per als casos en els que la comunicació de dades a tercers no estiga amparada en les bases legals establertes en l’apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l’usuari ha donat el seu consentiment exprés. ASSOCIACIÓ SOMRIU D’IBI manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascú a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades. Pot obtindre més informació sobre el tractament de les ddades personals no la nostra organització en el següent enllaç:

 

https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=40391

 

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades adreçant la vostra petició a l’adreça postal indicada o al correu electrònic DIRECCIÓ.SOMRIU@GMAIL-COM. Per a l’exercici dels drets deureu identificar-vos mitjançant la presentació del vostre DNI. Per a qualsevol reclamació, podeu dirigir-vos al mateix correu indicat. Igualment, podreu dirigir-vos a la Agencia Española de Protección de Datos; www.agpd.esde